Redakcja

Redaktor Naczelny:

Bartosz Spytkowski

Redaktorzy:

Jakub „Cabal” Zieliński

Na stronie znajdują się również teksty:

Sandry Narewskiej

Leny Woźniak (również autorki loga)

Sibrien

Ektrom

Swoje pracę na stronę opublikowali:

INK